Valmennukset

KS-Viestinnän valmennukset

 • SELKEYTTÄVÄT esimiehen roolia
 • KEHITTÄVÄT suunnitelmallisesti omaa johtajuutta
 • ANTAVAT työkaluja työhyvinvoinnin johtamiseen
 • LISÄÄVÄT työn hallintaa
 • KEHITTÄVÄT osaamista haastavien tilanteiden käsittelemisessä 
 • LISÄÄVÄT valmiuksia muutosjohtamiseen

Valmennuksen aikana laaditaan aina henkilökohtainen kehittymissuunnitelma.

  417252853.jpg

  Esimerkkejä valmennuksista

  • 1. Työhyvinvointijohtamisen työkalut
   • numeroita vai ihmisiä?
   • mittareista käytäntöön
   • omasta ja työyhteisön jaksamisesta huolehtiminen 
  • 2. Oman johtamiskäyttäytymisen kehittäminen
   • oman johtajuuden kehittämissuunnitelma (ennakkotehtävä: oma johtamiskäyttäytyminen)
   • itsetuntemus
   • hyvän johtamiskäyttäytymisen sisältö
   • ihmisten johtamisen periaatteet
  • 3. Oman työn ja työyhteisön kehittäminen
   • ajankohtaista työyhteisön kehittämisestä
   • muutoksen hallinta
   • oman työn suunnittelu ja ajan hallinta
   • johtamisen vaikutus työhyvinvointiin
  • 4. Johtaja luottamuksen rakentajana
   • luottamuksen rakentaminen
   • avoimen keskustelukulttuurin luominen
   • myönteisen työilmapiirin perusasiat
   • sitoutuneisuus, odotukset
  • 5. Johtamisen välineet
   • kehityskeskustelu
   • työilmapiirikysely
   • itsearviointi
   • toimintamalli työkyvyn heiketessä
   • johtaminen ristiriitatilanteissa
  • 6. Vuorovaikutustaidot
   • viestintä esimiestyön työvälineenä
   • vuorovaikutustaitojen kehittäminen
   • kiireen hallinta
   • ristiriitojen ja vaikeiden tilanteiden hallinta
   • palautteen antaminen
  • 7. Muutosjohtaminen
   • esimiestyö muutoksessa
  • 8. Alaistaidot
   • millainen on hyvä työntekijä
   • ajanhallinnan avaimet
   • vuorovaikutuksen kysymykset
   • toimintamalli työkyvyn heiketessä
  • 9. Itsensä johtaminen
   • itsensä kehittäminen
   • oman mielen hallinta
   • toimintakyvyn ylläpitäminen
   • työnhallinta

  Koulutuspalautteiden keskiarvo (x/5)

  4.7
  Motivaationi osallistua koulutukseen
  4.0
  Aktiivisuuteni luentojen aikana
  4.2
  Tavoitteiden selkeys
  4.6
  Valmennuksen ajankäytön tehokkuus
  4.5
  Opetusmenetelmien toimivuus
  4.7
  Opetusmateriaalin toimivuus
  4.8
  Kouluttajan osaaminen
  4.6
  Sitoutumiseni itseni kehittämiseen
  4.6
  Kokonaisarvioni valmennuksesta