Tietosuojaseloste

Henkilötietolain (523/1999) 10§:n ja 24§:n mukainen rekisteriseloste.

1. REKISTERINPITÄJÄ

KS-Viestintä (Y-tunnus: 1877929-4)
Pajasepäntie 48
38700 Kankaanpää

2. REKISTERINPITÄJÄN YHTEYSHENKILÖ

Pauli Pukaralammi
Puhelin 040 741 3167
Sähköposti pauli [piste] pukaralammi [at] dnainternet.net

3. REKISTERIN NIMI

KS-Viestinnän asiakas- ja koulutusrekisteri.

4. REKISTERIN YLLÄPIDON PERUSTE

Henkilö on osallistunut KS-Viestinnän järjestämään koulutukseen tai jättänyt tarjouspyynnön yhteydenottolomakkeella KS-Viestintä.fi -verkkosivustolla.

5. REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS

Rekisterin käyttötarkoitus on KS-Viestinnän asiakas- ja koulutusrekisterin ylläpitäminen sekä asiakkaiden koulutustietojen ja tarjouspyyntöjen arkistointi ja käsittely sekä muu asiakassuhteen hoitaminen. Tietoja voidaan käyttää yrityksen toiminnan kehittämiseen, tilastollisiin tarkoituksiin sekä henkilökohtaisen sisällön tuottamiseen verkkopalveluissamme tai koulutuksissamme. Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa ja edellyttämissä rajoissa.

Rekisterin tietoja voidaan käyttää KS-Viestinnän omissa rekistereissä mainonnan kohdistamiseen, luovuttamatta henkilötietoja kuitenkaan ulkopuolisille tahoille. Osa rekisteritiedoista saatetaan siirtää yhteistyökumppanin palvelimille teknisten vaatimusten vuoksi. Mahdollisesti teknisistä syistä siirrettyjä tietoja käsitellään ainoastaan KS-Viestinnän rekisterin käyttötarkoituksen puitteissa sekä ainoastaan KS-Viestinnän edustajien toimesta.


6. REKISTERIN SISÄLTÄMÄT TIEDOT

Henkilörekisteri sisältää seuraavia tietoja tai osia niistä, riippuen asiakassuhteen laadusta:
Henkilön etu- ja sukunimi, työnantaja sekä ammattinimike
Sähköpostiosoite
Puhelinnumero
Postiosoite

7. TIETOJEN LUOVUTUS

Asiakasrekisterin tiedot ovat ainoastaan KS-Viestinnän käytössä. Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille, poislukien lainsäädännön velvoittamat tietojen luovutukset. Henkilötietoja ei siirretä Euroopan Unionin ulkopuolelle, ellei se ole teknisen toteutuksen varmistamiseksi tarpeellista.

Henkilöllä on oikeus saada tietoonsa hänestä rekisteriin tallennetut tiedot. Tiedustelut on osoitettava kirjallisesti rekisterinpitäjälle.  Yhteystiedot löytyvät kohdista 1. sekä 2.
Henkilötiedot voidaan myös hävittää niin pyydettäessä, elleivät lainsäädäntö, avoimet laskut tms toimenpiteet estä tietojen poistamista. 

8.REKISTERIN SUOJAUS

Rekisterin käyttöoikeus edellyttää KS-Viestinnän verkkosivuston käyttäjäoikeuksia. Rekisteri sijaitsee KS-Viestinnän palveluntarjoajan tietokantapalvelimella suojatussa verkossa.