Ajankohtaista

Yrityksen sisäinen sparraus

Sain keskustella Nammo Lapua Oy:n toimitusjohtaja Raimo Helasmäen kanssa johtamisesta ja organisaatiokulttuurista. Nammo Lapua Oy on voimakkaasti kasvava yritys ja kasvu jatkuu edelleen. Kasvun esteenä on kuitenkin osaavan henkilöstö saatavuus erityisesti maaseudun tuotantolaitoksiin. Miten osaavaa henkilöstöä sitten saadaan näihin mielenkiintoisiin tehtäviin? Olisiko tähän paras vastaus paluumuuttaja, jonka lapset ovat lähteneet pois kotoa ja kotiseuturakkaus vetää maaseudun rauhaan. Ja jos tarjolla on mielenkiintoinen työtehtävä, niin mikä ettei.

Raimo kannustaa johtajia sisäiseen sparraukseen johtamisen kehittämisessä. Hän innostaa johtajia sallimaan työyhteisön rakentavan kritiikin. Rakentavalla kritiikillä mahdollistetaan yrityksen liiketoiminnan kehittäminen. Johtajan on laskeuduttava strategisen tason johtamistyöstä operatiiviselle tasolle ja kuunneltava alaisiaan. Onko tämä sitä johtamisen viisautta? Johtaja kuuntelee asiantuntijoiden ideoita peilaten niitä omiin aikaisempiin kokemuksiinsa. Kokeneella johtajalle syntyy skenaarioita, joissa hän näkee mahdollisuuksia ja uhkia. Raimoa kuunnellessani minulle muodostui kuva johtajasta, jolla on monipuolinen kokemus Nammo Lapua Oy:n johtamisesta. Hän kuuntelee työntekijöitään ja rakentaa niiden pohjalta ideoita liiketoiminnan kehittämiseksi. Uusia ideoita syntyy helpommin, kun on aikaisempaa kokemuspohjaa liiketoiminna kehittämisestä.

Mahdollistetaan rakentava kritiikki ja ylläpidetään oppimista kannustavaa ilmapiiriä. Kuunnellaan asiantuntijoita. Luovia uusia ideoita syntyy johtajien kokemuspohjan kautta, kunhan vain sallimme asiantuntijoiden rohkeat ärsykkeet uusista ideoista.